Není to tady moc vidět, ale zase kličkování mezi vodáky, někdy ne opilými, ale zcela ožralými.
Slušné potrénování u Havránkova Mlýna.